Prof. Dr. Nevzat Can ŞENER | Üroloji Uzmanı

Böbrek Üstü Bezi Hastalıkları & Tümörü

Böbrek üstü bezi, vücudun çeşitli fonksiyonlarını düzenleyen hormonlar üretir. Bu bezlerin işlev bozukluğu veya bu bezlerden kaynaklanan tümörler, çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. Böbrek üstü bezi ile ilişkili bazı yaygın hastalık: Addison, Cushing Sendromu, Primer Aldosteronizm, Feokromositoma, Adrenal Kanser, Konjenital Adrenal Hiperplazi hastalıklarıdır.

Böbrek Üstü Bezi Hastalıkları

Böbrek Üstü Bezi Hastalıkları

1. Addison Hastalığı (Adrenal Yetmezlik)

Addison hastalığı, adrenal bezlerin yeterli miktarda kortizol ve aldosteron üretememesi durumudur. Bu durum aşırı yorgunluk, kas zayıflığı, kilo kaybı, düşük kan basıncı ve ciltte koyulaşma gibi belirtilere yol açar. Addison hastalığı tanısında, bilgisayralı tomografi ve manyetik rezonans yöntemleri kullanılabilir.

2. Cushing Sendromu

Cushing sendromu, vücutta aşırı miktarda kortizol hormonunun bulunması durumudur. Bu fazlalık, uzun süreli oral kortikosteroid tedavisinden veya adrenal bezlerde bir tümörden kaynaklanabilir. Belirtileri arasında obezite (özellikle gövdede), yuvarlak yüz, yüksek kan basıncı, mor renkte çatlaklar ve diyabet bulunur.

3. Primer Aldosteronizm (Conn Sendromu)

Bu hastalık, bir veya her iki adrenal bezden aldosteronun aşırı üretimiyle karakterizedir. Sonuç olarak, kan basıncı yükselir ve potasyum seviyeleri düşer. Bu durum kas zayıflığı, susuzluk ve sık idrara çıkma gibi belirtilere neden olabilir.

4. Feokromositoma

Feokromositoma, böbrek üstü bezinin adrenal medulla tabakasından (bezlerin iç kısmı) kaynaklanan nadir bir tümördür. Bu tümör, aşırı miktarda adrenalin ve noradrenalin üreterek yüksek kan basıncı, kalp çarpıntısı, terleme, baş ağrısı ve stres veya panik atak benzeri durumlara neden olabilir.

5. Adrenal Kanser

Adrenal kanser, adrenal bezlerde kötü huylu bir tümörün gelişmesidir. Bu tür kanser nadirdir ve genellikle agresif bir seyir izler. Erken evrelerde belirti vermeyebilir; ilerledikçe ağrı, kilo kaybı ve hormon üretimiyle ilişkili belirtiler ortaya çıkabilir.

6. Konjenital Adrenal Hiperplazi (CAH)

CAH, adrenal bezlerin genetik bir bozukluk sonucu belirli hormonları aşırı ürettiği durumdur. Bu durum genellikle kortizol ve bazen aldosteron eksikliğine yol açar. Erken teşhis ve tedavi ile yönetilebilir.

Bu hastalıkların teşhisi genellikle kan ve idrar testleri, görüntüleme yöntemleri (CT, MRI) ve bazen genetik testler ile yapılır. Tedavi, altta yatan nedenin doğasına ve hastalığın şiddetine bağlı olarak değişir, ancak genellikle hormon replasman terapileri, ilaçlar veya cerrahi müdahale içerebilir.

Böbrek Üstü Bezi Hastalıkları Belirtileri

Böbrek üstü bezi hastalıklarının belirtileri, hastalığın türüne ve hormonal dengesizliklerin derecesine bağlı olarak değişiklik gösterir. Genel olarak, bu hastalıkların ortak belirtileri arasında enerji düzeylerinde değişiklikler, metabolik değişiklikler, kan basıncında anormallikler ve elektrolit dengesizlikleri bulunabilir. İşte bazı özel durumlar ve bu durumlarla ilişkili belirtiler:

Böbrek Üstü Bezi Tümörü Belirtileri

Addison Hastalığı (Adrenal Yetmezlik)

 • Aşırı yorgunluk ve kas zayıflığı
 • Ciltte koyulaşma (özellikle cilt kıvrımlarında ve yara izlerinde)
 • Düşük kan basıncı ve baş dönmesi
 • Mide rahatsızlıkları, iştah kaybı ve kilo kaybı
 • Tuz özlemi
 • Düşük kan şekeri seviyeleri
 • Depresyon veya irritabilite

Cushing Sendromu

 • Gövdede yağ birikimi, ince kollar ve bacaklar
 • Yuvarlak yüz (ay yüzü) ve sırtın üst kısmında bir yağ yastığı (bizon hörgücü)
 • Mor renkte çatlaklar (striae) özellikle karın, uyluk ve göğüslerde
 • Yüksek kan basıncı
 • Ciltte kolaylıkla morarma ve yavaş iyileşen kesikler/yaralar
 • Kadınlarda yüzde ve vücutta artan kıllanma (hirsutizm)

Primer Aldosteronizm (Conn Sendromu)

 • Yüksek kan basıncı
 • Kas zayıflığı ve yorgunluk
 • Baş ağrısı
 • Susuzluk ve aşırı idrara çıkma
 • Kalp çarpıntısı
 • Potasyum düzeyinde düşüklük

Feokromositoma

 • Yüksek kan basıncı
 • Şiddetli veya ani baş ağrıları
 • Terleme
 • Kalp çarpıntısı veya hızlı kalp atış hızı
 • Titreme
 • Panik atak benzeri duygusal durumlar

Konjenital Adrenal Hiperplazi (CAH)

 • Erken (prematür) puberte belirtileri
 • Cinsel organlarda belirgin büyüme veya anormallikler
 • Hızlı boy uzaması ancak nihai kısa boy
 • Ergenlikte veya yetişkinlikte kısırlık sorunları

Böbrek üstü bezleriyle ilişkili herhangi bir hastalık şüphesi durumunda, bir sağlık profesyoneline başvurmak önemlidir. Bu belirtiler başka durumlarla da ilişkili olabileceğinden, doğru teşhis için kapsamlı bir değerlendirme yapılmalıdır. Teşhis genellikle kan ve idrar testleri, görüntüleme çalışmaları ve bazen genetik testlerle konulur. Tedavi, altta yatan nedeni hedef alır ve hormon replasman terapileri, ilaçlar veya bazen cerrahi müdahaleyi içerebilir.

Böbrek Üstü Bezi Kanseri

Böbrek üstü bezleri kanseri, adrenal bezlerde kötü huylu tümörlerin oluştuğu nadir bir durumdur. Bu kanser türü, adrenal korteksin (bezin dış kısmı) veya adrenal medullanın (bezin iç kısmı) hücrelerinden kaynaklanabilir. Her iki tür de farklı klinik özellikler gösterebilir ve farklı tedavi yaklaşımları gerektirebilir.

Kanser Tipleri

 • Adrenokortikal Karsinom (ACC): Adrenal korteksten kaynaklanır ve böbrek üstü bezinin steroid hormon üreten dış kısmını etkiler. Yetişkinlerde ve çocuklarda görülebilir, ancak genel olarak nadirdir.
 • Nöroblastom: Çoğunlukla çocuklarda görülen ve adrenal medulladan kaynaklanan bir kanser türüdür. Yetişkinlerde çok nadirdir.
 • Feokromositoma: Adrenal medulladan kaynaklanan ve genellikle iyi huylu olan ancak kansere dönüşebilen tümörlerdir. Bu tümörler aşırı miktarda adrenalin ve noradrenalin üreterek belirgin semptomlara yol açabilir.

Kanser Belirtileri

Böbrek üstü bezleri kanseri, büyüdükçe veya hormon üretmeye başladığında belirtiler gösterebilir. Bu belirtiler arasında şunlar bulunabilir:

 • Kilo kaybı veya iştahsızlık
 • Karın ağrısı veya karında hissedilebilir kitle
 • Yüksek kan basıncı
 • Şiddetli veya düzensiz kalp atışları
 • Aşırı terleme
 • Kas zayıflığı veya yorgunluk
 • Anormal cinsel gelişim veya fonksiyonlar
 • Yüzde veya vücutta artan kıllanma (kadınlarda)

Teşhis ve Tedavi

Teşhis genellikle belirtilerin gözlemlenmesi, hastanın tıbbi öyküsü, fiziksel muayene ve çeşitli testler (kan ve idrar testleri, görüntüleme testleri gibi MRI veya CT taramaları) ile konur. Tedavi yöntemi, kanserin tipine, evresine, hastanın genel sağlık durumuna ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir. Tedavi seçenekleri arasında cerrahi (tümörün ve bazen etkilenen adrenal bezin çıkarılması), kemoterapi, radyasyon terapisi ve hormon tedavileri bulunabilir.

Prognoz

Böbrek üstü bezleri kanserinin prognozu, tümörün tipine, yayılma derecesine ve tedaviye ne kadar iyi yanıt verdiğine bağlı olarak değişir. Erken teşhis ve tedavi, prognoz üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Ancak, adrenokortikal karsinom gibi bazı türler agresif seyredebilir ve zor tedavi edilebilir. Erken tanı ve uygun tedavi, hastalığın yönetimi ve sonuçları üzerinde belirleyici olabilir.

Böbrek Üstü Bezi Tümörü

Böbrek üstü bezi tümörleri, adrenal bezlerin herhangi bir bölgesinde gelişebilir ve iyi huylu (benign) ya da kötü huylu (malign) olabilir. Adrenal bezlerin her iki kısmı da (adrenal korteks ve adrenal medulla) tümörlere ev sahipliği yapabilir ve bunların doğası, ürettikleri hormonlar ve etkileri farklılık gösterir. Böbrek üstü bezi kanseri ise adrenal bezlerde gelişen kötü huylu tümörleri ifade eder. Bu iki durum arasındaki farkları daha iyi anlamak için her birini ayrıntılarıyla ele alalım.

Böbrek Üstü Bezi Tümörleri

 • Adrenokortikal Adenomlar: Adrenal korteksten kaynaklanan ve genellikle iyi huylu olan tümörlerdir. Bu tümörler bazen fazla hormon üretebilirler ve bu da Cushing sendromu gibi durumlara yol açabilir.
 • Feokromositoma: Bu tür genellikle adrenal medulladan kaynaklanır ve çoğunlukla iyi huyludur. Feokromositomalar aşırı miktarda adrenalin ve noradrenalin salgılar, bu da yüksek kan basıncı, terleme, kalp çarpıntısı gibi belirtilere neden olabilir.
 • Nöroblastom: Çocuklarda görülen ve adrenal medulladan kaynaklanan bir başka tümör türüdür. Nöroblastomlar agresif olabilir ve hızlı yayılabilir.

Böbrek Üstü Bezi Kanseri (Adrenokortikal Karsinom)

 • Adrenokortikal Karsinom: Adrenal korteksten kaynaklanan ve nadir görülen kötü huylu bir tümördür. Bu kanser türü agresif olabilir ve vücudun diğer bölümlerine yayılabilir (metastaz yapabilir).
 • Klinik Bulgular: Adrenokortikal karsinomlar hormon üretebilir ve bu da hastada aşırı kilo alma, yüksek kan basıncı, şeker hastalığı ve diğer hormonel dengesizliklere bağlı semptomlara yol açabilir.
 • Teşhis ve Tedavi: Teşhis için kan testleri, görüntüleme yöntemleri (CT, MRI) ve biyopsi kullanılır. Tedavi genellikle cerrahi müdahaleyi içerir; ancak kanser yayılmışsa kemoterapi ve radyasyon terapisi de gerekebilir.

Tedavi ve Prognoz

İyi huylu tümörler genellikle cerrahi ile çıkarılarak etkili bir şekilde tedavi edilebilir ve uzun dönem prognozları iyidir. Ancak, adrenokortikal karsinom gibi kötü huylu tümörlerin tedavisi daha karmaşık olabilir ve erken teşhis bu durumların başarılı bir şekilde yönetilmesinde kritik öneme sahiptir. Kötü huylu tümörlerin prognozu, tümörün evresine, hastanın genel sağlık durumuna ve tedaviye yanıtına bağlı olarak değişir. Erken evredeki tümörler için cerrahi genellikle en iyi seçenektir, ancak ileri evrelerde kemoterapi ve radyasyon tedavisi de gerekebilir.

Böbrek Üstü Bezi Kanseri Yaşam Süresi

Böbrek üstü bezi kanserinin (adrenokortikal karsinom) yaşam süresi üzerine etki eden birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler arasında kanserin evresi, tümörün boyutu ve yayılımı, hastanın genel sağlık durumu, kanserin ne kadar hızlı büyüdüğü ve tedaviye verilen yanıt yer almaktadır. Prognoz, genellikle bu değişkenlere bağlı olarak büyük ölçüde değişkenlik gösterir.

Erken Teşhisin Önemi

Erken evrede teşhis edilen adrenokortikal karsinom vakalarında, cerrahi müdahale ile tümör tamamen çıkarılabildiğinde, yaşam süresi önemli ölçüde uzayabilir. Erken evre kanserlerde 5 yıllık sağkalım oranları daha iyidir ve bazı durumlarda %60'ın üzerine çıkabilir.

İleri Evre Kanser

Eğer kanser ileri evrede teşhis edilirse veya metastaz yapmışsa (vücudun diğer bölümlerine yayılmışsa), prognoz genellikle daha kötüdür. İleri evre adrenokortikal karsinom için 5 yıllık sağkalım oranı, %20 ila %40 arasında değişebilir, ancak bu oranlar sürekli değişmektedir ve yeni tedavi yöntemleri ile iyileşebilir.

Tedaviye Yanıt

Tedaviye verilen yanıt da yaşam süresini önemli ölçüde etkileyebilir. Cerrahi, kemoterapi, radyasyon tedavisi ve bazı durumlarda hedefe yönelik tedaviler, hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir ve semptomları hafifletebilir.

Genel Sağlık Durumu

Hastanın genel sağlık durumu ve başka var olan sağlık problemleri de yaşam süresi üzerinde etkili olabilir. Daha iyi genel sağlık durumuna sahip olan hastalar, tedaviyi daha iyi tolere edebilir ve daha iyi bir prognoza sahip olabilirler.

Kişisel Faktörler

Yaş, cinsiyet ve kişisel sağlık alışkanlıkları gibi faktörler de kanserle mücadelenin sonucunu etkileyebilir.

Böbrek üstü bezi kanseri ile ilgili sağkalım oranları ve yaşam süresi tahminleri genel verilere dayanmaktadır ve bireysel durumlar için kesin tahminler sağlamaz. Bu nedenle, bir sağlık profesyoneli ile birebir görüşmek, hastanın durumuna en uygun tedavi planının belirlenmesinde ve en güncel prognoz bilgilerinin alınmasında önemlidir.

Böbrek Üstü Bezi Ameliyatı Olanların Yorumları

Böbrek üstü bezi ameliyatı (adrenalektomi), adrenal bezlerden birinin veya her ikisinin tamamen veya kısmen çıkarılması işlemidir. Bu tür bir ameliyat, böbrek üstü bezlerinin iyi veya kötü huylu tümörleri, aşırı hormon üretimi gibi durumlar veya diğer sağlık sorunları için gerekebilir. Hastaların deneyimleri, ameliyatın nedenine, gerçekleştirilen işlemin türüne, kişinin genel sağlık durumuna ve ameliyat sonrası iyileşme sürecine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İşte böbrek üstü bezi ameliyatı geçirmiş kişilerin genellikle paylaştığı bazı yorumlar:

Olumlu Yorumlar

 • Hızlı İyileşme: Birçok hasta, laparoskopik adrenalektomi sonrası nispeten hızlı bir iyileşme süreci yaşadıklarını belirtir. Laparoskopik yöntem, daha az ağrı ve daha kısa hastanede kalış süresi ile ilişkilendirilir.
 • Belirtilerin Azalması: Hormon üreten tümörlerin çıkarılması sonrası hastalar, önceden yaşadıkları semptomlarda belirgin bir azalma veya tamamen kaybolma bildirirler. Bu, özellikle aşırı hormon üretimine bağlı belirtileri olan hastalar için geçerlidir.
 • Yaşam Kalitesinde Artış: Ameliyat sonrasında birçok hasta, genel sağlık durumlarının ve yaşam kalitelerinin iyileştiğini ifade eder.

Olumsuz Yorumlar veya Zorluklar

 • Ameliyat Sonrası Ağrı ve Rahatsızlık: Her ne kadar laparoskopik yöntemler daha az invaziv olsa da, bazı hastalar ameliyat sonrası ağrı ve rahatsızlık yaşarlar.
 • İyileşme Sürecinde Sabır Gerekli: İyileşme süreci, beklenenden daha uzun sürebilir ve bazı hastalar normal aktivitelerine dönmek için sabırsızlanabilirler.
 • Hormon Düzeylerindeki Değişiklikler: Özellikle her iki adrenal bezin de çıkarılması gerektiğinde, hastaların yaşam boyu hormon replasman tedavisi alması gerekebilir. Bu durum, bazı hastalar için zorlayıcı olabilir.

Genel Tavsiyeler

 • Doktor Tavsiyelerine Uymak: Hastalar, ameliyat sonrası dönemde doktorlarının tavsiyelerine uymalarının önemini vurgularlar, özellikle ilaç kullanımı ve takip randevuları açısından.
 • Beklentileri Yönetmek: Ameliyatın etkileri kişiden kişiye değişebilir; bu nedenle, gerçekçi beklentilere sahip olmak önemlidir.
 • Destek Sistemlerinin Önemi: Aile, arkadaşlar ve destek gruplarından alınan destek, iyileşme sürecinde büyük bir fark yaratabilir.

Böbrek üstü bezi ameliyatı olan hastaların yorumları, ameliyatın potansiyel faydaları ve zorlukları hakkında önemli bilgiler sağlayabilir. Ancak, kişisel sağlık durumunuz ve tedavi seçenekleri hakkında karar verirken, deneyimli bir sağlık profesyonelinin rehberliği esastır.

DETAYLI BİLGİ ALIN
Böbrek Üstü Bezi Hastalıkları & Tümörü hakkında detaylı bilgi almak için iletişim bilgilerinizi bize gönderin, en kısa sürede sizi arayalım
Lütfen geçerli bir isim giriniz.
Lütfen geçerli bir telefon numarası giriniz.
Open WhatsApp
Hipospadias Nedir?
15
Haz
2024
Hipospadias Nedir? Ameliyatı

Hipospadias Nedir? Hipospadias Ameliyatı, Hipospadias Ameliyatı Çeşitleri ve Hipospadias Hakkında Sık Sorulan Sorular ve Cevapları hakkında merak edilen soruları cevaplıyoruz

Varikosel Nedir
04
Haz
2024
Varikosel Nedir? Belirtileri, Ameliyatı, Fiyatı

Varikosel, Varikosel Nedir? Varikosel Belirtileri, Varikosel Neden Olur? Varikosel Ameliyatı Nasıl Yapılır? Varikosel Ameliyatı, Varikosel Ameliyatı Sonrası, Varikosel Ameliyatı Fiyatı, Varikosele Ne İyi Gelir? Hastalarımız tarafından doktorumuza sıklıkla sorulan soruları cevaplıyoruz

Penis Dolgusu
30
May
2024
Penis Dolgusu & Kalınlaştırma

Penis Dolgusu, Penis Kalınlaştırma, Penis Estetiği ile ilgili detaylı bilgilendirme

Böbrek Üstü Bezi Hastalıkları & Tümörü
Bize Ulaşın
Bizi sosyal medyada takip edin
Adres
Çınarlı Mah., Sunar Çomu İş Merkezi B Blk K : 11 N : 66, 01170 Seyhan/Adana