Prof. Dr. Nevzat Can ŞENER | Üroloji Uzmanı
Mesane Kanseri Tedavisi
Mesane Kanseri
Mesane tümörü nedir?

Mesane Kanseri Tedavisi

Mesane kanseri, ülkemizde oldukça sık görülen, hem erkekleri hem kadınları etkileyen bir kanserdir. Sebepleri arasında sigara çok önemli bir yer tutmaktadır.

8000 + Ameliyat

Başarıyla gerçekleştirilmiş çok sayıda ameliyat

01

4000 + Kanser Ameliyatı

Sağlığına kavuşmuş yüzlerce kanser hastası

02

500 + Mesane Kanseri Ameliyatı

Mesane kanseri ameliyatı sonucu sağlığına kavuşmuş yüzlerce hasta

03

100 + Yurtiçi ve Yurtdışı Yayın

Saygın tıp dergilerinde yer bulmuş çok sayıda ulusal ve uluslararası yayın

04
DETAYLI BİLGİ ALIN
Mesane Kanseri hakkında detaylı bilgi almak için iletişim bilgilerinizi bize gönderin, en kısa sürede sizi arayalım
Lütfen geçerli bir isim giriniz.
Lütfen geçerli bir telefon numarası giriniz.
Open WhatsApp

İdrarda kanama neden olur?

İdrarda kanama olmasının pek çok sebebi vardır. Mesane veya böbrek taşları, mesane veya idrar yolu enfeksiyonları, iyi huylu prostat büyümesi, prostat, mesane veya böbrek kanseri idrarda kanamaya sebep olabilir.

İdrarda pıhtı görülmesi önemli midir?

İdrarda kanamanın derecesi ve pıhtı olması hastalığın daha ciddi olabileceğini gösterir. Örneğin sadece pembe renkli idrar ile idrar yolundan pıhtılı kan gelmesi durumlarında risk farklıdır. İdrarda hafif kırmızılıkta bile ürolog görüşü alınması gerekli iken, pıhtılı kanama durumunda mutlaka en kısa zamanda üroloji görüşü alınmalıdır.

İdrarda kanama görülünce ne yapmak gerekir?

İdrarda kanama olması durumunda en kısa zamanda üroloji uzmanı görüşü almak gerekir.

Sistoskopi nedir?

Sistoskopi, üretra (idrar kanalı) ve mesanenin içerisine bir kamera yardımı ile girilmesi ve içerinin görüntülenmesi işlemidir. Ultrason, tomografi veya MR gibi görüntüleme yöntemlerinden kaçan kitleler, sistoskopi yardımı ile görülebilirler. Ofis şartlarında daha yumuşak bir cihaz olan fleksible sistoskopi lokal olarak uygulanabilirken, genel anestezi altında ameliyathanede de sistoskopi yapılabilir.

Mesane tümörü nedir?

Mesanede görülen kitleler mesane tümörü olarak adlandırılmaktadır. Mesanede görülen kitlelerin büyük çoğunluğu kötü huyludur, ancak TUR ameliyatı ile bu kitleler temizlenebilmektedir.

TUR ameliyatı nedir?

Mesane tümörüne TUR ameliyatı, kapalı yöntemle idrar yoluna girilerek yapılan bir ameliyattır. Kamera ile mesaneye girilir, mesanede görülen tümör dokusu temizlenir. Bu yöntem ile hem tanı konulur, aynı anda tümör temizlenerek tedavi yapılabilir.

Yüzeyel mesane kanseri nedir?

Mesane kabaca iki katmandan oluşur denilebilir. İçerideki iki katman yüzeyel, daha dıştaki iki katman ise derin katmanlar olarak adlandırılabilir. Mesanenin içini döşeyen epitel tabakası ve bunun hemen altındaki destek olan bağ dokusu mesanenin yüzeyel dokularını oluşturur. Bu tabakalardaki kanserler yüzeyel mesane tümörü olarak adlandırılır. Tanı anında tüm mesane tümörlerinin %75-80’i yüzeyel mesane tümörleridir.

Derin mesane kanseri nedir?

Derin mesane kanseri, mesanenin kas tabakasını ve daha derin tabakalarını tutan, bu tabakalara ulaştığı için de kan damarlarına ulaşımı olan kanseridir. Bu tabakalardaki kan damarları sebebiyle tümörün yayılma (metastaz) ihtimali olabileceğinden daha kesin ve kapsamlı tedaviler yapılması gereklidir.

Doktorum mesanemde tümör olduğunu söyledi, bu tümör yayılır mı?

Mesane tümörü yayılabilir. Ancak yüzeyel dokularda kan damarları olmadığı için yayılma ihtimali çok azdır. Derin dokular ise damardan zengindir, yayılma ihtimali daha yüksektir.

Mesane tümöründe kemoterapi veya radyoterapi uygulanıyor mu?

Mesane tümörlerinde, yüzeyel durumlarda kemoterapi veya radyoterapi uygulanmaz. Ancak derin tümörlerde, cerrahi öncesi (neoadjuvan) veya cerrahi sonrası (adjuvan) kemoterapi uygulanabilir. Derin mesane tümörlerinde cerrahinin uygun olmadığı durumlarda radyoterapi uygulaması da değerlendirilebilir.

BCG tedavisi nedir?

BCG tedavisi, yüzeyel mesane tümörlerinde uygulanan bir tedavidir. Ameliyattan yaklaşık 4-6 hafta sonra mesaneye sonda ile zayıflatılmış BCG aşısı verilerek mesane tümörünün vücut tarafından yok edilmesi planlandır. Bu tip tedaviler immünoterapi olarak adlandırılır.

Mesane kanseri tanısı konulduğunda mesaneyi almak gerekir mi?

Yüzeyel mesane tümörlerinde tümör çok büyük ise; BCG başarısızlığında; derin mesane tümörlerinde mesane alınması gerekebilir. Mesane alınmasının sebebi, tümör yayılmadan müdahale etmek, böylece hastayı hayatta tutmaktır. Kanserin yayıldığı durumlarda hastanın hayati sorunlar ile karşı karşıya kaldığını söylemek mümkündür.

Mesanesi Alınan Hasta Kaç Yıl Yaşar ?

Mesane kanseri teşhisi almış bir hastanın yaşam süresi, birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu faktörler arasında kanserin evresi, tedaviye yanıtı, hastanın genel sağlık durumu ve yaşam tarzı gibi etmenler bulunur. Erken evrede teşhis ve tedavi, genellikle daha iyi bir prognoza işaret eder. Ancak, ileri evre kanser olan hastalar için yaşam süresi daha kısa olabilir.

 1. Erken Evre Mesane Kanseri: Erken evredeki kanser genellikle yüzeyseldir ve mesanenin kas tabakasına yayılmamıştır. Bu evredeki hastalar için cerrahi müdahale ve belki bazı yerel tedaviler (örneğin, BCG aşısı) önerilir. Erken evre mesane kanseri olan hastaların çoğu, tedavi sonrasında normal yaşam sürelerine yakın yaşarlar.

 2. İleri Evre Mesane Kanseri: Kanser mesanenin derin tabakalarına veya vücudun diğer bölümlerine yayılmışsa, durum daha ciddidir ve tedavi daha zor olabilir. İleri evre kanser için tedavi genellikle cerrahi, kemoterapi, radyasyon terapisi veya bunların bir kombinasyonunu içerir. İleri evre kanseri olan hastalar için ortalama yaşam süresi, teşhise, tedaviye yanıt ve diğer bireysel faktörlere bağlı olarak değişir.

 3. Hastanın Genel Sağlık Durumu: Hastanın yaşam süresi, genel sağlık durumu ve var olan diğer sağlık problemleri tarafından da etkilenir. Sağlıklı yaşam tarzı seçimleri ve destekleyici bakım, hastaların yaşam kalitesini iyileştirebilir ve bazı durumlarda yaşam süresini uzatabilir.

Tedavi ve prognoz hakkında en doğru bilgiyi sağlayabilecek kişi, hastanın durumunu en iyi bilen sağlık profesyonelleridir. Bu nedenle, mesane kanseri teşhisi alan bir kişi veya yakını, tedavi seçenekleri ve beklenen sağ kalım süresi hakkında detaylı bilgi almak için doktorlarıyla iletişimde olmalıdır.

Mesane Kanseri Neden Olur ?

Mesane kanseri, mesane hücrelerinde kontrolsüz bir şekilde çoğalan anormal hücrelerin neden olduğu bir hastalıktır. Mesane, pelvis içinde yer alan ve idrarı depolayan organ olarak bilinir. Bu kanser türünün oluşumuna neden olan birkaç risk faktörü vardır:

 1. Sigara Kullanımı: Sigara içmek, mesane kanserinin en yaygın nedenlerinden biridir. Sigara içenlerde, içmeyenlere göre mesane kanseri geliştirme riski iki ila üç kat daha fazladır.

 2. Kimyasal Maruziyet: Belirli kimyasallara (özellikle kauçuk, kimyasal ve tekstil endüstrilerinde kullanılanlar) uzun süre maruz kalmak, mesane kanseri riskini artırabilir.

 3. Yaş ve Cinsiyet: Yaş ilerledikçe mesane kanseri riski artar ve erkekler bu kanser türüne kadınlara göre daha yatkındır.

 4. Irk ve Etnik Köken: Beyaz ırktan olan kişiler, diğer ırklara göre mesane kanseri geliştirme riski daha yüksektir.

 5. Ailede Mesane Kanseri Öyküsü: Ailede mesane kanseri öyküsü olan kişilerde, kanseri geliştirme riski daha yüksektir.

 6. Önceki Kanser Tedavisi: Pelvik bölgeye yönelik radyasyon tedavisi görenler veya bazı kemoterapi ilaçları alanlar daha yüksek mesane kanseri riski altındadır.

 7. Kronik Mesane İnflamasyonu ve Enfeksiyonları: Uzun süreli mesane iltihabı ve bazı kronik mesane enfeksiyonları, mesane kanseri riskini artırabilir.

 8. Su ve Diyet: Klorlu su ve arsenik gibi bazı su kaynaklarındaki kimyasallar, mesane kanseri riskini artırabilir. Ayrıca, yüksek yağlı ve düşük meyve-sebze içeren diyetler de risk faktörleri arasında yer alabilir.

Bu risk faktörlerinin her biri, mesane hücrelerinde DNA hasarına yol açarak, hücrelerin kontrolsüz bir şekilde bölünmesine ve kanserin oluşumuna neden olabilir. Mesane kanseri teşhisi genellikle idrarda kan, idrar yaparken ağrı veya sık idrara çıkma gibi belirtiler sonrasında yapılan tıbbi testlerle konur. Erken teşhis, tedavinin etkinliği açısından önemlidir.

Diğer Tedaviler

Mesane Kanseri
Bize Ulaşın
Bizi sosyal medyada takip edin
Adres
Çınarlı Mah., Sunar Çomu İş Merkezi B Blk K : 11 N : 66, 01170 Seyhan/Adana
BİZİ ARAYIN
WHATSAPP HATTI